Araştır, Tasarla, Üret, Programla

21. yy becerileri akademik başarıdan çok daha fazlasını gerektiriyor. Yakın gelecek çocuklarımıza çok daha zor ama bir o kadar da fırsatlar içeren bir dünya sunuyor. Biz Bilim Okulu olarak çocuklarımıza bilim ve teknoloji alanlarında yetenek ve becerilerini geliştirecekleri bir eğitim programı sunuyoruz. Çünkü biliyoruz ki "okullar çocuklara sadece iyi bir çalışan olmayı öğretir. Araştıran, sorgulayan, üreten olmak için daha fazlasına ihtiyacımız var"

HAFTA

BU YAZ NELER YAPACAĞIZ?

Üst düzey bilim ve teknoloji uygulamalarını eğlenceli bir şekilde öğrenmeye ne dersin?

Mikroorganizmaları Keşfedeceğiz

Çevremizi sarmış bakteri ve küfleri besi yerinde yetiştirecek, mikroskoplar ile inceleyecek ve dünyalarını keşfedeceğiz.

Robot Tasarım ve Programlama

Hayalinde olan robotu tasarlamak için 40 farklı robot seti seni bekliyor. Robot tasarım ve programlamayı öğreneceğiz.

Elektronik ve Deney Uygulamaları

Devre mantığı ve devre elemanlarını öğren, onlarca devre tasarla ve elektroniğin eğlenceli yönünü keşfedeceğiz.

img

Fizik ve Mekanik Tasarım Laboratuvarı

Enerji, mekanik konularını öğren ve bir mühendis gibi bileşik makine tasarımları gerçekleştireceksin.

3D Tasarım ve 3D Yazıcılar İle Üretim

5-6 yaş için kullanılan tasarım uygulamaları ile kendi eserini tasarla ve 3D yazıcılar ile üret!

Algoritma ve Programlamaya Giriş

Programlama için en etkili başlangıcı yap. Atölyemizde tüm programlama dillerinin temeli olan algortimayı öğren!

YAPAY ZEKAYA GİRİŞ

2021 Yaz okulları genel eğitim temamız Yapay Zeka!. Bu yaz farklı yaş grupları için hazırladığımız yapay zeka atölye ve eğitim çalışmalarıyla geleceğe yönelik önemli beceriler kazanacağız. Yapay zeka ile dinozor simülasyonlarına yürümeyi öğretecek, kendi görünt işleme programımızı yazacak, Van Gogh gibi yapay zekaya resimler yaptıracak ve MIT Üniversitesi otonom araçlarıyla çalışacağız.
10-13 Yaş Programı 7-9 Yaş Programı 5-6 Yaş Programı

Program Kazanımları

Bu programda öğrenecekleriniz hayat boyu kullanacağınız becerilere dönüşecek

Üretim Kültürü

Katılımcılar dijital ortamda kendi modellerini tasarlar ve 3D yazıcılar kullanarak bu modelleri üretirler.

Bilimsel Yöntem

Katılımcıların gözlem, ölçüm yapma gibi temel, deney yapmak gibi üst düzey bilimsel becerileri desteklenir.

Yetenek Gelişimi

Katılımcılar 30'dan fazla atölye uygulaması ve eğitimler ile bilim ve teknoloji alanında yeteneklerini geliştirir.

Problem Çözme Becerisi

Katılımcılar bilişsel becerilerin gelişimi için sürekli olarak gerçek yaşam problemleriyle karşılaşırlar.

Algoritma Becerileri

Erken yaşta programlamanın temeli algoritmik düşünme için katılımcılar farklı setler ile çalışarak desteklenir.

Düşünme Becerileri

Katılımcıların eleştirel düşünme, mantıksal düşünme gibi düşünme becerileri sürekli olarak desteklenir.

Disiplinler Arası Bakış

Katılımcılar bilim, teknoloji, mühendislik, matematik ve tasarım alanlarında bütün olarak desteklenir.

Öz Yönelimli Öğrenme

Katılımcılar porgram süresince öz yönelimli olarak öğrenmeleri ve bunu bir beceri haline getirmeleri sağlanır.

Sorumluluk Bilinci

Atölyede her katılımcı projesinden, materyallerinden ve çalışma alanının düzeninden kendisi sorumludur.

Ebeveynler Programımız Hakkında Neler Söyledi?

"10-13 Yaş grubu atölye programları katılımcıların gelişimsel özelliklerine göre hazırlanmaktadır. Programda her bir öğrencinin zengin bir yaşantı içine girmesi ve atölyelerle ilgili olarak başarılı olma hissine sahip olmaları amaçlanır. Böylece gelecekte de birçok alanda başarılarını ve disiplinler arası bakış açılarını yansıtmaları mümkün olur."