5-6 Yaş

GELİŞİM
Atölye
Programları

KAYIT OL

Bu Yıl Matematik Ağırlıklı Atölyelerde Çalışıyoruz.

Bilim-Teknoloji-Mühendislik ve Matematik eğitim yaklaşımı (STEM) kapsamında matematik önemli bir yere sahiptir. STEM eğitimi kapsamında Danimarka matematik etkinliklerine %59-%70, Fransa %66, İtalya %38-69, Polonya ise %42-%80 arası yer vermektedir.(EU, Scientix Observatory Repot). Biz yıl boyunca yürüteceğimiz atölye çalışmalarında matematik ve algoritma becerilerine ağırlık veriyoruz.

AY

YILLIK EĞİTİM TEMALARIMIZ

Atölye çalışmalarının yanında her ay yeni bir eğitim temasıyla katılımcılarımızın detaylı olarak STEM alanlarında eğitim almalarını sağlıyoruz.

Algoritma ve Programlamaya Giriş

Günümüzde her insanın yabancı dil bilir gibi bir programlama dili bilmesi gerekiyor. Bunun yolu ise algoritma öğrenmekten geçiyor.

Moleküler Biyoloji ve Genetiğe Giriş

Bu yıl gen teknolojilerini mikroskobik canlılar üzerinden çalışacağız. CRISPR_CAS9 deneyleri ve önemini birlikte deneyimleyeceğiz.

Elektronik ve Deney Uygulamaları

Teknolojiyi kullanan değil üreten olmak istiyoruz. Bunun için temellere inerek her öğrencinin temel elektronik bilgisine sahip olmasını istiyoruz.

Yenilenebilir Enerji ve Rüzgar Türbini Üretimi

Günümüzün en önemli ihtiyacı enerji ve bu ihtiyacı alternatif yollarla karşılayacak insan gücüne ihtiyaç artıyor.

img

Mimari Tasarım ve Mimari Akımlar

Mimarinin geçmişten günümüze medeniyet üzerine etkisini birlikte inceleyeceğiz. Artık binalara birer eser olarak nasıl bakacağımız öğreneceğiz.

3D Tasarım ve 3D Yazıcılar İle Üretim

Yeni endüstri çağında ihtiyacın olan herşeyi üretebilirsin. Bu sürece adım atmak için 3d yazıcılar ile kendi modellerini üretmeye başla.

Mikroçip Teknolojileri ve Programlama

Minik mikroçipler kullanarak bu yıl devreler yapacağız. Miroçiplerin nasıl kullanıldığını öğrenecek ve birlikte programlayacağız.

Böcekler ve Dünyalarına Yolculuk

Minik doslarımızı yakından incelemeye, biyomimikri uygulamaları yapmaya ve doğada böceleri gözlememeye ne dersin?

POTANSİYELİNİ KEŞFET!

5-6 yaş grubu eğitimleri için bilim-teknik ve teknoloji alanlarında en donanımlı eğitim programı. Programdaki temel amacımız en doğru eğitim materyalleri ve yöntem ile katılımcıların bilim ve teknoloji alanlarında yaşantı kazanmalarıdır. Eğitim programı sonunda kendi ürünlerini tasarlayan, mekanik, elektronik gibi teknik alanlarda öğrencilerin beceri geliştirmeleri hedeflenir.
Şimdi Kayıt Ol Programı İndİr

Program Kazanımları

Bu programda öğrenecekleriniz hayat boyu kullanacağınız becerilere dönüşecek

Üretim Kültürü

Katılımcılar dijital ortamda kendi modellerini tasarlar ve 3D yazıcılar kullanarak bu modelleri üretirler.

Bilimsel Yöntem

Katılımcıların gözlem, ölçüm yapma gibi temel, deney yapmak gibi üst düzey bilimsel becerileri desteklenir.

Yetenek Gelişimi

Katılımcılar 30'dan fazla atölye uygulaması ve eğitimler ile bilim ve teknoloji alanında yeteneklerini geliştirir.

Problem Çözme Becerisi

Katılımcılar bilişsel becerilerin gelişimi için sürekli olarak gerçek yaşam problemleriyle karşılaşırlar.

Algoritma Becerileri

Erken yaşta programlamanın temeli algoritmik düşünme için katılımcılar farklı setler ile çalışarak desteklenir.

Düşünme Becerileri

Katılımcıların eleştirel düşünme, mantıksal düşünme gibi düşünme becerileri sürekli olarak desteklenir.

Disiplinler Arası Bakış

Katılımcılar bilim, teknoloji, mühendislik, matematik ve tasarım alanlarında bütün olarak desteklenir.

Öz Yönelimli Öğrenme

Katılımcılar program süresince öz yönelimli olarak öğrenmeleri ve bunu bir beceri haline getirmeleri sağlanır.

Sorumluluk Bilinci

Atölyede her katılımcı projesinden, materyallerinden ve çalışma alanının düzeninden kendisi sorumludur.

Ebeveynler Programımız Hakkında Neler Söyledi?

"5-6 Yaş grubu atölye programları katılımcıların pedagojik özelliklerine göre hazırlanmaktadır. Programda her bir öğrencinin zengin bir yaşantı içine girmesi ve atölyelerle ilgili olarak başarılı olma hissine sahip olmaları amaçlanır. Böylece gelecekte de birçok alanda başarılarını ve disiplinler arası bakış açılarını yansıtmaları mümkün olur."