GELECEK İÇİN BİRLİKTEYİZ

Çocuklarımız İçin Tasarım ve Üretim Merkezi

NEDEN?

Kendi nedenlerimizle başlayalım. Eğitim hayatınız boyunca kaç defa laboratuvarlara girdiniz? Kaç defa bir elektronik devre tasarladınız veya bir tasarımınızı üretebildiniz? Oldukça sınırlı. Hayatımız boyunca oldukça sınırlı sayıda uygulamalı eğitim çalışması içinde yer alıyoruz.


Yoğun bir akademik eğitim sürecinden geçerken yeteneklerimizi fark edecek ve geliştirebilecek oldukça az miktarda çalışma yapabiliyoruz. Bu nedenle kendi yetenek ve özelliklerimiz fark etmeden bir meslek seçimi yapıyor veya yaşam sürebiliyoruz. Kendi yeteneklerimizi keşfedebilmek ve geliştirebilmek için yoğun bir uygulamalı eğitim sürecine ihtiyacımız var, peki nasıl bir eğitim olmalı?

Endüstriyel dönüşümle birlikte gelişmiş ekonomilere sahip ülkelerde yetenek ve becerilere dayalı eğitim uygulamaları ağırlık kazanmaya başladı. Bu uygulamaların okulda desteklenmesinin yanında özellikle okul dışı öğrenme ortamlarında daha etkili bir şekilde kazandırılabileceğinin fark edilmesi kamu ve özel sektörün okul dışı öğrenme ile ilgili olarak desteklenmesini sağladı. Günümüzde İngiltere' de 1800 üzerinde okul dışı öğrenme merkezi Bilim-Teknoloji-Mühendislik ve Matematik gibi alanlarda eğitim programlarını desteklemektedir.

Geleceğin seçkin bireylerinin yetişmesi için en gelişmiş donanımlar ve en uygun öğrenme süreçlerini bir araya getiren bir okul dışı öğrenme ortamı geliştirdik.


NASIL?

Gelecek kazanımları elde edin.
Algoritma ve Programlama Becerileri
Bilimsel Süreç Becerileri
Teknoloji ve Teknik Beceriler
Tasarım ve Üretim Becerileri
Bilişsel İşlem Becerileri

01.

AKADEMİK ARAŞTIRMA

Akademik çalışmalar eğitim sürecimizin temelini oluşturmaktadır. Bir çok ülkede eğitim alanındaki yönelimler alternatif öğrenme ortamları ve okul dışı öğrenmeyi öne çıkarmaktadır. Bu nedenle güncel gelişmeleri takip edip programımıza yansıtmaktayız.

02.

UYGULAMALI ÖĞRENME

Yaparak - yaşayarak öğrenme sayesinde kısa sürede kendi yeteneklerimiz farkına varabilmekte ve bir çok alanda beceriler geliştirebilmekteyiz. Atölyemizde yoğun olarak uygulamalı bir öğrenme programı gerçekleştirmeteyiz.

03.

ÖĞRENME ORTAMI

Öğrenme süreci çoğunlukla kişisel özellikler, geçirilen yaşantılar ve ortama bağlı farklılık göstermektedir. Atölyemiz okul veya sınıf yapısından ziyade katılımcıların ihityaçlarına uygun olarak modern bir çalışma ve ofis alanı gibi düzenlenmiştir.

BİLİM

Bilimsel yöntem ve deney uygulamaları

TEKNOLOJİ

Üretim ve geliştirme süreci

MÜHENDİSLİK

Tasarım ve teknik beceriler

MATEMATİK

Bilişsel işlem süreçleri

DİSİPLİNLER ARASI

Bilim Okulu 2010 yılından itibaren bilim ve teknoloji eğitim alanında yapılan akademik araştırmalarımızın uygulamaya dönüştüğü bir girişimdir. Disiplinler arası öğrenme, okul dışı öğrenme, bilim merkezi, yetenek ve beceri gelişimi, ileri teknoloji uygulamaları ve eğitimleri üzerine çalışmaktayız. Bilim Okulu olarak benimsediğimiz eğitim yaklaşımı doğrultusunda öğrencilerin 21. Yy becerileri olan; bilimsel yöntem, bilimsel süreçler, araştırma-geliştirme, merak, düşünme ve sonuç alma becerilerini ortaya koyması, problem çözme, algoritmik ve mantıksal düşünme becerisi kazandırması, liderlik, takım çalışması, sorumluluk almaları alanında çalışmalar yapıyoruz.

Bilim Okulu Sizin İçin Ne İfade Ediyor?

"Siz değerli velilerimiz öğrenme sürecinin önemli bir parçasısınız. Bu nedenle farklı meslek gruplarında çalışan velilerimizin bizim için görüş ve önerileri oldukça önemli"