ANKETLER NE DİYOR ?

Yıllardır uyguladığımız okul dönemi ve yaz dönemi programlarımızda binlerce velimiz ve öğrencimiz ile gerçekleştirdiğimiz anketlerde aldığımız yanıtlardan bazıları aşağıdaki gibidir

Velilerimizin %98’i çocuklarının ileriki yıllarda tekrar programlarımıza katılmasını istediğini belirtti. Velilerimizin %96’sı çocuklarının program sonunda yeni teknolojiler öğrendiğini ve proje üretme konusunda değişim yaşadığını belirtti. Velilerimizin %97’i çocukların bu programda yetenek ve beceri geliştirdiğini ve farkındalığının arttığını belirtti.

Çocuklarımızın % 98’i takip eden programlara da katılma istekleri olduğunu belirtti. Çocuklarımızın % 98’i bu programları arkadaşlarına tavsiye edeceğini belirtti. Çocuklarımızın % 96’sı öğrendikleri uygulamaları ileride de devam ettireceklerini belirtti.

Uyguladığımız anketlerde Bilim Okulu STEM&MAKER denilince akla gelenler aşağıdaki gibi sıralanıyor.

 • Yenilikçilik
 • Teknoloji
 • Yaratıcılık
 • Tasarım
 • Araştırma
 • Merak
 • Bilim
 • Deney
 • Gelecek
 • Keşfetmek
 • Mutluluk
 • Heyecan
e