Rasch Analizi bir çok disiplinde (sağlık, psikoloji, pazarlama ve ekonomi) uygulanabilen bir yöntemdir.

Analiz yöntemlerinin çoğu iyi tanımlanmış gruplar ve bir dizi yanıtı içermektedir. Genelde sıralar eşit aralıklarla dağılır. Sağlık durumu veya akademik başarı gibi durumlar ise artan bir değişkenlik gösterir. Rasch analizi kişinin verilen değeri seçme düzeyi ile yetenekleri arasında bir ilişki olduğunu var sayar. Sağlık ve sosyal bilimler gibi alanlarda ölçüm değerleri genelde sıralı bir şekildedir ve sıralı ölçümlere istatistiksel olarak analiz yapmak güçtür. Bununla birlikte sıralı ölçeklerin eşit aralık ölçeğine dönüştürülmesi mümkündür ve böylece aritmetik ortalama ve standart sapma gibi ölçümler yapmak mümkün olmaktadır. Rasch analizi sıralı ölçeklerin eşit aralık ölçeğine dönüştürülmesinde kullanılır.

Yapılacak analizlerde değişkenini sıralı veya eşit aralık ölçeğine uygun olup olmadığını belirlemek gerekir. Parametrik ölçümler için verilerin normal dağılıma sahip olması gerektiği gibi eşit aralıklı olması da gerekmektedir.

[/fusion_text][/fullwidth]