Kelime mânâsı ‘ölçme bilimi’ olan metroloji, ‘meteoroloji’, yani hava bilimi ile karıştırılabilmektedir. Metroloji alanında çalışanlar, günlük hayatımız için önem arz eden (uzunluk, ağırlık, zaman, sıcaklık, elektrik akımı, ışık şiddeti ve birim hacimdeki madde miktarı gibi varlıkların bazı özelliklerini ölçmek için icat edilmiş yedi temel birim) metre, kilogram, saniye, kelvin, amper, kandela ve mol ile bunlardan türetilmiş newton, ohm, pascal gibi onlarca birimin ilmî metotlarla en yüksek doğrulukla tespit edilmesi için uğraşırlar. Eşyanın yukarıda saydığımız özelliklerini ölçmede kullanılan birimlerin hassasiyetindeki artış, teknolojinin hızla gelişmesinde önemli katkı sağlamıştır.