CERN CMS DEDEKTÖRÜ

CERN CMS DEDEKTÖRÜ

Tanıtım Dosyamızı İndirmek İçin Tıklayınız.

Biz Kimiz?

     Bilim Okulu; 2011 yılından itibaren 5-18 yaş arası öğrencilere alanında uzman eğitimcileriyle bilim, fen ve teknoloji alanında bilimsel yöntemlerle uygulamalı atölye çalışmaları yaparak, öğrencilerin bilim ve teknolojiye günlük hayatlarında yer açması, 21. yüzyıl becerileri olarak adlandırılan  üretkenlik, yaratıcılık, merak, düşünme ve sonuç alma becerilerini ortaya koyması, problem çözme, algoritmik ve mantıksal düşünme becerisi kazandırması, liderlik, takım çalışması, sorumluluk alma alanında çalışmalar yapar.

      Son zamanlarda gelişen dünyamızda STEM alanlarına sahip meslek gruplarının tercihi konusunda artış görülmektedir. STEM becerilerine sahip kişilerin iş hayatındaki niteliklere daha kolay uyum sağladığı, daha inovatif bakış açısına sahip olduğu da görülmüştür.

     Öğrenciler; gerçekleştirdikleri uygulamalar ve atölyeler ile var olan yeteneklerini ortaya koyar ve daha erken yaşlardan itibaren mesleki alandaki eğilimlerini belirleme ortamı elde ederler. Aldıkları atölye uygulamaları ile sadece teknoloji kullanıcısı olma konumundan çıkarlar ve teknoloji üretim dünyasına adım atmış olurlar.

      Bilim Okulu tam zamanlı okul olmayıp, öğrencilerin bilim ve teknoloji alanında çalışmalar yapıp beceri kazanacakları okul sonrası bir atölye programıdır.

     Bilim Okulu,  “Okul Dışı Öğrenme Ortamları” konusu üzerine Uludağ Üniversitesinde yapılan tez, yüksek lisans ve doktora araştırma çalışmaları sonucu ortaya çıkmış olup, uyguladığı atölye çalışmaların akademik bir altyapıya dayandırmaktadır.

     Bilim Okulu; TÜBİTAK, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Uludağ Üniversitesi iş birliği ile Uygulamalı Bilim Yaz Kampı 1 ve 2 programlarını, bununla birlikte TÜBİTAK, Bursa Teknik Üniversitesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile Genç Mühendis Akademisi programlarını gerçekleştirmiş olup her yaz; bilim yaz okulu ve yaz kamplarına devam etmektedir.

     Bilim Okuluna gelen öğrenciler,  belirtilen alanlarda atölye çalışmaları gerçekleştirirler, kendi yetenek ve vasıflarını ortaya çıkaracak projeler yaparlar. Uygulanan Program içerisinde robotik, lego robot, elektronik, alternatif elektronik, mekanik tasarım, mekatronik uygulamalar, programlama, kodlama, sanal gerçeklik uygulamaları, arduino, 3D yazıcı teknoloji,  3D tasarım, 3D kalem uygulaması,  ahşap atölyesi, beyin mühendisliği, takım oyunları, proje geliştirme, mimari tasarım uygulamaları, algoritma oluşturma, yenilenebilir enerji uygulamaları,  mühendislik uygulamaları,  temel bilimler, deney ve uygulamalar bulunmaktadır.

     Bilim Okulu web Sitesi Mucit Sepeti Eğitim Araçları Firmasının Bir Markasıdır.

Güçlü Yanlarımız

 • Belirli Bir Çalışma Sonucunda Elde Edilen ve Akademik Altyapıya Dayandırılan Bilimsel Bir Uygulama Çalışması Gerçekleştirilir.

 • Teknoloji, Yazılım, Bilişim ve ARGE Alanlarında Çalışmalar Gerçekleştirilen, 120’den Fazla Firması Bulunan Bursa’nın Teknoloji İhracat Şampiyonu Bir Bölge Olan ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Atölyemizin Bulunması,

 • Atölyemizde Kullandığımız Ürünlerin Yurt Dışında Birçok STEM ve MAKER Atölyelerinde Kullanımının Bulunması

 • Saygın Bilim Kurumları ile Yaptığımız Ortak Projelerimiz.

 • Avrupa’nın önde gelen bilim merkezlerini ziyaretlerimiz ve bu ziyaretler sonucunda atölyemize getirdiğimiz uygulama ve yenilikler

 • Yurtdışında Var olan STEM Eğitimi Uygulamalarını ve Yenilikleri Takip,

 •  Dünyanın En Büyük Parçacık Fiziği Laboratuvarı Olan CERN’den Eğitim Alma ve Bilgi Aktarma

 • Velilerimiz, Öğrencilerimiz, Takipçilerimiz ve Proje Ortaklarımız ile Yarattığımız Kocaman Ailemiz

 • Öğrencilerimizin Elde Ettiği ve Gelecek Yaşantılarına Şevk Veren Gurur Verici Başarılar

Atölyemiz

Atölyelerimize Katılan Öğrencilerimizin Kazanımları

 • Teknoloji kullanımının yaygın olduğu çağımızda teknoloji üreticisi olması sağlanır.

 • Tüm dünyada yayılan maker kültürü (kendin yap) yaşatılır ve hazırcılığa alışmış neslin üretime katılması ve paylaşımcı olması sağlanır.

 • Her öğrenci atölye çalışmalarında yaparak-yaşayarak öğrenir. Böylece kalıcı öğrenmeler gerçekleşir.

 • Öğrenciler hayat boyu öğrenme becerileri elde edeler.

 • Bilim ve teknoloji alanında merak, girişimcilik, üretken olma, araştırmacı olma ve keşfetme ve ekip çalışması yapabilme özellikleri kazandırılır.

 • Farklı alanlarda bilgi sahibi olma ve tecrübe kazanma sağlanır.

 • Dünyaca kabul gören, önem verilen ve hedeflenen STEM (Science-Technology-Engineering-Maths) Bilim-Teknoloji-Mühendislik ve Matematik alanlarında uygulama yapılması sağlanır.

 • Sistematik ve düzenli çalışma alışkanlığı kazandırılır.

 • Üst düzey bilişsel işlem becerileri (analiz, değerlendirme, problem çözme, analitik düşünme, mantıksal düşünme, algoritmik düşünme) uygulamalı olarak kazandırılır.

 • Özgün ve yaratıcı proje üretmeye teşvik sağlanır.

 • En önemli kazanımımız öğrencilerimizin bilim ve teknoloji alanında ufuklarının açılmaları ve onların başarıları sonucunda gülen yüzleri.

images

STEM Eğitimi Nedir?

     Dijitalleşen dünyada gelişmiş ve strateji geliştiren ülkelerin sömürüsünde kalmamak için tüketici bireylerden çok üretici bireylere ihtiyaç duyulmaktadır. Çağın gereksinimlerini karşılamak için gelişen Bilim ve Teknolojideki değişimlerine paralel olarak stratejik adımlar atılması gerekmektedir. Bu bağlamda daha üretici bireyler ortaya çıkması amacıyla bir eğitim sistemi ortaya çıkmıştır. STEM (science, technology, engineering, maths) eğitimi disiplinler arası ve uygulamaya yönelik yaklaşımı içeren fen, teknoloji, mühendislik ve matematik gibi dört önemli disiplinin birbirleriyle entegrasyonunu hedefleyen bir öğretim sistemidir.

     Erken yaşta çocukların üretim odaklı becerileri kazandırmalarını hedef ederek eğitim sistemlerine entegre etmişlerdir. Amaç ise;  Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik alanlarını iç içe kullanarak yeni bir ürün ortaya koyarak ülkelerinin ekonomisine fayda sağlamaktır. Bu bağlamda düşünüldüğünde ülke geleceğinde aktif rol üstlenmesidir.  STEM eğitiminin iki temel amacı olduğunu belirtebiliriz. Bu amaçlardan birincisi, üniversite düzeyinde bu disiplinlerde meslek seçecek öğrenci sayısını arttırmak, ikincisi ise öğrencilerin fen, teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinlerindeki temel bilgi düzeylerini arttırarak bu disiplinler ile ilgili problemleri çözmek için günlük yaşamlarında yaratıcı çözümler uygulamalarını sağlamaktır. Özet olarak belirtirsek STEM eğitimi; Meslek seçiminde yardımcı olmak ve disiplinler arası bir öğrenim yaklaşımı olarak belirtebiliriz. Eğitimdeki en önemli kazanımı ise teorideki veriler doğrultusunda ve 21. Yüzyıl becerilerine yatkın yeni ürün ortaya koymaktır.

STEM EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE FAYDASI NELERDİR?

 • Eğitim programının içeriğini canlandırıcı bir öğrenme ortamı sağlar.

 • Öğrencilerin yeni buluşlar keşfetmesini, olaylar arasındaki ilişkiyi daha iyi anlamaları olanağını sağlar.

 • Yeni ürün ortaya koyarak, ekosisteme katkı sağlar.

 • İşbirliği ve bağımsız çalışma yoluyla öğrencilerin özgüven ve öz yeterliliğini geliştirir.

 • Öğrencileri esneklik ve güven içinde düşünmeye teşvik eder.

 • Yüzyıl becerilerini kazandırmaya olanak sağlar.

 • Karşılaştıkları sorunlara daha kısa ve çözümler üretmeyi sağlar.

 • Öğrenme motivasyonunu artırır.

 • Tasarım odaklı düşünme ve yenilikçi olmayı sağlar.

Maker Hareketi Nedir?

      Dünyanın her yerinde oyuncakların içlerini açıp kurcalayan, gördüklerini dönüştüren, yenilikçi/yaratıcı çocuklar vardı, her zaman da olacaklar. 2000’lerde milenyum coşkusunu yaşarken, bir gün dünyanın yapay zekalar, robotlar, 3D yazıcılar üreten bir yer olacağını sadece hayal etmiştik. Tüketimin kaçınılmaz olduğu bu çağa, geri/ileri dönüşüm, inovasyon, açık kaynak gibi birçok yeni kavramla cevap veren yeni bir nesil, artık üretime geçiyor.

Maker Hareketi (Maker Movement); teknolojiyle  D.I.Y. (Do It Yourself / Kendin Yap) kültürünü bir araya getiren, dünyada her geçen gün daha çok yayılan bir akımdır.

     Artık yapmak çok kolay. İnternetten bulacağınız modellerle, 3 boyutlu yazıcılar yardımı ile eskiden haftalarca süren ve çok pahalıya mal olacak prototipleri, bugün çok hızlı ve ucuza yapabilirsiniz. Arduino, Littlebits benzeri elektronik devreler ve bileşenler sayesinde, detay bilgiye ihtiyaç duymadan, yapabilecekleriniz hayal gücünüz kadar sınırsız. Yapmak istediğinizi bir arama motoruna yazıp yapmaya başlayın!

Paylaşımcı, Üreten, Yenilikçi, Yaratıcı ve Tasarımcı, Araştırmacı, Becerikli,

Sabırlı bir nesil Bilim Okulu STEM&Maker Atölyelerinde kendini buluyor.

Tüketimden Üretime Geçme Zamanı Geldi.

Kendi Teknolojini Üret, Kendi Özgün Projeni Üret, Fark Yaratan Ol.