Etkinlik 50 katılımcı ve rehberler ile eğitim salonunda gerçekleştirilecektir. Eğitim için ayrılan süre 1 saattir. Eğitimde katılımcıların ifade becerilerini ne kadar etkili kullandıkları ve bu becerilerinin önemi kavratılacaktır. Eğitimde katılımcılar ikişerli olarak eşleştirilecektir, her katılımcıda bir kağıt ve kalem olacaktır. Katılımcılar sırt sırta vererek yere oturacaklardır. Katılımcılardan biri çizmiş olduğu resmi diğer katılımcıya göstermeden tarif ederek çizdirmeye çalışacaktır. Bu işlemi yaparken doğrudan ifadeler kullanmayacaktır. Tarif ettikten sonra tarifine uygun çizim ile kendi çizimini karşılaştıracaktır. Sırasıyla diğer katılımcıda aynı işlemleri tekrarlayacaktır.

 

Ekip Oyunlarında Takım oyunları ve liderlik oyunları gerçekleştirilecektir. Takım oyununu etkinliği Tübitak Tüsside tesislerinde alınan eğitim ile proje personeli tarafından tekrar edilecektir. Takım oyununda her bireyin takım için önemli olduğu, birlikte hareket etmek ve uyumun takımı başarıya götürdüğü kazandırılacaktır. Takımdaki her bir birey yarım boruları birleştirerek bir kanal oluşturmaktadır. Bu kanal içindeki pinpon topları hedef bölgeye düşürülmeden taşınmalıdır. Bunun için takımdaki her birey devamlı aralıksız bir kanal oluşturmak için sürekli yer değiştirmektedir.

 

İfade becerileri eğitimi de Tübitak Tüsside de proje personelinin katıldığı bir eğitim ile öğrenilmiştir. Amaç bireylerin ifade becerilerinin ve karşılarında bulunan kişilerin anlama düzeylerini görmeleridir.

 

Eğitimde katılımcıların yaratıcılık becerilerinin ve bir ürüne yönelik farklı düşünme ile bakış açısı geliştirmenin arttırılması amaçlanmaktadır. Etkinlikte katılımcıların bir sandalyeye daha önce hiç oturmadıkları biçimde oturmaları istenecektir. Böylece katılımcıların yaratıcılık ve farklı bakış açıları sergilenecektir. Daha sonra 2-3-4 ve 5 kişinin sandalyelerini birleştirerek yeni bir oturma dizaynı oluşturmaları istenecektir. Böylece yaratıcılık becerisi ve ekip yönetimi konusunda katılımcıların tecrübe kazanmaları sağlanacaktır.