Bursa ili ve çevre illeri, geçmişte uzun dönem medeniyetlere ev sahipliği yaptığı için tarihi değeri oldukça yüksektir. Eğitim etkinliği boyunca bu tarih değerinin Müze anlayışından farklı olarak etkileşimli bir şekilde tanıtılması sağlanacaktır. Katılımcılar arkeologlar ile görüşüp çalışma alanları ve yapılan faaliyetler ile ilgili bilgi alacaklardır. Arkeopark ve İznik Arkeoloji Çalışması incelenerek katılımcıların buralarda etkinlikler yapmaları sağlanacaktır.

    Katılımcılara arkeoloji bilimini uygulamalar yaparak tanıtmak amaçlanmaktadır.