Araştırma ve Deneysel Geliştirme Proje Çalışmaları için ülkemizde Tübitak Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu tarafından belirlenen 3 kılavuz referans olarak alınmaktadır. Bunlardan frascati kılavuzu araştırma ve deneysel geliştirme çalışmaları için standart uygulamalar, Oslo Kılavuzu yenilik verilerinin toplanması ve yorumlanması ilkeleri, Canberra Kılavuzu ise bilimsel ve teknolojiye ayrılmış insan kaynakları ölçümü ile ilgilidir.

Araştırma ve deneysel geliştirme (Ar-Ge), insan, kültür ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının araştırılması ve bu dağarcığın yeni uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik temelde yürütülen yaratıcı çalışmalardır.

Ar-Ge teriminin kapsadığı üç temel faaliyet bulunmaktadır:

• Temel Araştırma

• Uygulamalı Araştırma

• Deneysel Geliştirme

Temel Araştırma

Temel araştırma, görünürde herhangi bir özel uygulaması veya kullanımı bulunmayan ve öncelikle olgu ve gözlemlenebilir gerçeklerin temellerine ait yeni bilgiler edinmek için yürütülen deneysel veya teorik çalışmalardır.

Uygulamalı Araştırma

Uygulamalı araştırma da yeni bilgi elde etme amacıyla üstlenilen özgün bir araştırmadır. Bununla birlikte, öncelikle belirli bir pratik amaç veya hedefe yöneliktir.

Deneysel Geliştirme

Araştırma ve/veya pratik deneyimden elde edilen mevcut bilgiden yararlanarak yeni malzemeler, yeni ürünler ya da cihazlar üretmeye; yeni süreçler, sistemler ve hizmetler tesis etmeye ya da halen üretilmiş veya kurulmuş olanları önemli ölçüde geliştirmeye yönelmiş sistemli çalışmadır.

[/fusion_text][/fullwidth]